Kalka
Kalka

Aðsent

Vertu klár fyrir framtíðina
Föstudagur 19. ágúst 2022 kl. 18:30

Vertu klár fyrir framtíðina

Framtíðin liggur í tækni og þekkingu

Eins og flestum er kunnugt þá er Fisktækniskóli Íslands í Grindavík framhaldsskóli hér á Suðurnesjum sem hefur m.a. það hlutverk að mennta fólk í haftengdum greinum að loknum grunnskóla og að bjóða fólki á Suðurnesjum nám á framhaldskólastigi á sviði veiða, vinnslu og fiskeldis. Námið er byggt upp sem tveggja ára nám í fisktækni sem getur staðið sjálfstætt en einnig er hægt að bæta við sig þriðja árinu og sérhæfa sig í fiskeldistækni, gæðastjórnun, og vinnslutækni eða haftengdri nýsköpun. Gríðarleg eftirspurn er eftir fólki sem hefur sérhæft sig í þessum greinum sjávarútvegsins og hafa nemendur átt greiða lið í góð störf að námi loknu. Þróunin og nýsköpunin sem átt hefur sér stað innan atvinnugreinarinnar verið ótrúleg á síðustu árum og áratugum.

Mikilvægi Bláa hagkerfisins

Það þarf ekkert að fara í grafgötur um það hversu mikilvægur sjávarútvegurinn, fiskeldið  og fiskvinnslan er fyrir íslenskan efnahag og framtíð landsins? Bláa hagkerfið er lífæð þessarar þjóðar og mun vera um ókomna tíð, þrátt fyrir óáran og hrun standa þessar atvinnugreinar alltaf upp úr rústunum og koma okkur á lappirnar aftur. Sjávarútvegur og tengdar greinar hafa verið og munu vera áfram hornsteinn íslensks atvinnulífs. Við flytjum út hágæða fiskafurðir til allra heimshorna og á bak við þennan útflutning liggur ótrúleg vinna við markaðssetningu og gríðarmikil þekking sem byggst hefur upp á undanförnum árum og áratugum. Þekking á sviði laga, tækni, flutninga, samskipta og þjónustu hefur gert það að verkum að íslenskar fiskafurðir eru taldar til þeirra bestu og eru gífurlega eftirsóttar á diska neytenda út um allan heim.

Nýsprautun sumardekk
Nýsprautun sumardekk

Í fremstu röð

Við Íslendingar erum í fremstu röð hvað varðar umhverfisvænar veiðar, sjálfbærni veiða og meðferð á afla og athygli umheimsins á þessum þáttum í veiðum og vinnslu hefur aukist mjög á síðustu misserum. Það gerir það að verkum að störf innan bláa hagkerfisins bjóða upp á marga spennandi starfsmöguleika. Atvinnugreinin hefur þróast frá því að vera verksmiðjuvinnsla yfir í það að vera hátæknileg matvælavinnsla sem krefst fagmenntaðs starfsfólks. Hér á Suðurnesjum hafa fyrirtæki verið leiðandi í því að auka verðmæti fiskafurða og fjölga leiðum til fullvinnslu. Má þar t.d. nefna framleiðslu á kollagenvörum og þann mikla vöxt sem hefur átt sér stað í vinnslu ferskra fiskafurða sem fluttar eru daglega flugleiðis austur og vestur um haf frá Keflavíkurflugvelli.

Fiskeldi

Síðast en ekki síst má nefna fiskeldið sem er atvinnugrein í mjög mikilli sókn um allan heim og óvíða eru skilyrði til þess betri en einmitt hér á Suðurnesjum. Það er gríðarmikil uppbygging fyrirsjáanleg í þeirri atvinnugrein hér á svæðinu á komandi árum með tilheyrandi tækifærum. Nægir að nefna í því samhengi að Samherji fiskeldi áformar að byggja upp allt að 40.000 tonna landeldi á laxi í þremur áföngum á næstu ellefu árum. Landeldisstöðin verður staðsett við Reykjanesvirkjun og mun samanstanda af seiðastöð, áframeldisstöð og frumvinnsluhúsi ásamt þjónustubyggingum. Það er stórkostleg viðbót við þær fiskeldisstöðvar sem fyrir eru á svæðinu sem skapað hafa mikla og góða vinnu, fyrirtæki eins og Stolt Seafarm, Matorka og Benchmark Genetics. Eins er vert að geta þess að mikil uppbygging í fiskeldi á sér stað hjá okkar góðu nágrönnum hinum megin við Suðurstrandaveginn í Ölfusinu og ljóst að mikil vöntun verður á fagmenntuðu starfsfólki til þess að manna þessar stöðvar á næstu árum.

Menntun er lykilatriði

Fisktækniskólinn tekur við nemendum allan ársins hring og hvetur þá sem standa á krossgötum og eru að velta fyrir sér atvinnumöguleikum framtíðarinnar hér á suðvesturhorninu að skoða hvað skólinn hefur upp á að bjóða. Nám í Fisktækniskólanum hefur einnig gefið nemendum greiða leið í áframhaldandi náms á háskólastigi liggi hugurinn til hærra menntunarstigs. Menntun og aftur menntun og vel menntað starfsfólk er lykilatriði til að halda okkar sterku stöðu í samkeppni þjóða í matvælaframleiðslu og til að viðhalda okkar frábæra orðspori sem greinin hefur byggt upp á síðustu áratugum. Fisktækniskóli Íslands í Grindavík býður upp á þessa menntun og leggur með því sín lóð á vogarskálarnar.

Vertu klár,
Fisktækniskóli Íslands.