Leikfélag Keflavíkur
Leikfélag Keflavíkur

Fréttir

Silja Dögg í nefnd um RÚV
Þriðjudagur 23. febrúar 2021 kl. 09:56

Silja Dögg í nefnd um RÚV

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingkona Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi er ein þriggja þingmanna sem Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra hefur falið að rýna lög um Ríkisútvarpið ohf. og gera tillögur að breytingum sem líklegar eru til að sætta ólík sjónarmið um starfsemi og hlutverk RÚV.

Mál RÚV hafa verið mikið í umræðunni í samfélaginu og á Alþingi, m.a. í tengslm við fjölmiðlafrumvarp ráðherra og stuðning við einkarekna fjölmiðla og umsvif RÚV á fjölmiðlamarkaði.

Fulltrúarnir munu einnig skoða m.a. eftirfarandi:

  • Rýna núverandi skilgreiningu á hlutverki RÚV og meta hvort þörf sé á endurskilgreiningu í ljósi breyttra samfélagsaðstæðna, tækniþróunar og vilja stjórnvalda til að varðveita og þróa íslenskt mál.
  • Leggja mat á hvernig Ríkisútvarpið geti sem best náð markmiði laga um stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni í íslensku samfélagi.
  • Meta hvernig Ríkisútvarpið sinni best öryggishlutverki sínu, með upplýsingamiðlun um útvarp, öðrum boðleiðum og/eða samstarfi við aðra fjölmiðla.
  • Rýna gildandi kröfur og reglur um dreifikerfi Ríkisútvarpsins og hvort þörf sé á frekari uppbyggingu kerfisins eða grundvallarbreytingum á skipulagi dreifikerfismála.
  • Meta hvernig fjármögnun RÚV sé best komið, hvort núverandi fyrirkomulagi skuli haldið óbreyttu til framtíðar eða hvort breytinga sé þörf.

Fulltrúar flokkanna eru:

 Kolbeinn Óttarsson Proppé, fulltrúi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs - formaður hópsins

Silja Dögg Gunnarsdóttir, fulltrúi Framsóknarflokksins

Páll Magnússon, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Þau mun nýta þær athuganir og skýrslur sem gerðar hafa verið á síðustu árum um stöðu RÚV og fjölmiðla og kanna hvaða sambærileg vinna hefur farið fram vegna annarra almannaþjónustumiðla í Evrópu. Ráðgert er að þau ljúki störfum eigi síðar en 31. mars 2021.