Fréttir

Bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ skora á stjórnvöld í máli egypsku fjölskyldunnar
Fimmtudagur 24. september 2020 kl. 08:31

Bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ skora á stjórnvöld í máli egypsku fjölskyldunnar

Málefni fjölskyldu frá Egyptalandi sem búið hefur í Reykjanesbæ um yfir tvö ár og vísa átti úr landi í síðustu viku voru tekin fyrir á bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ í síðustu viku. Mál fjölskyldunnar var tekið upp undir fundargerðum barnaverndarnefndar en Jasmina Vajzovic Crnac, bæjarfulltrúi Á-listans lagðiu fram bókun um málið. Ásamt Jasminu skrifuðu Guðbrandur Einarsson (Y), Friðjón Einarsson (S), Guðný Birna Guðmundsdóttir (S) og Styrmir Gauti Fjeldsted (S) sig fyrir bókuninni.

„Nú liggur fyrir úrskurður um að vísa 6 manna egypskri fjölskyldu, sem búsett hefur verið í okkar bæjarfélagi um tveggja ára skeið, úr landi. Á þessum tíma hafa börnin aðlagað sig að íslensku samfélagi og hafa stundað nám í Háaleitisskóla á Ásbrú.

Við viljum með þessari bókun taka undir með skólastjóra Háaleitisskóla, þegar hann heldur því fram að aðgerðir yfirvalda brjóti á grundvallarmannréttindum barnanna og að þau eigi að fá að vera áfram á Íslandi og ganga hér í skóla.

Við erum sem sveitarfélag að vinna að innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem stendur mjög skýrt að „öll börn skulu njóta réttinda sáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra.“

Í sama sáttmála stendur einnig „það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn.“

Reykjanesbær hefur sett sér það markmið að vera fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum skóla-, íþrótta-, tómstunda- og menningarstarf.

Í krafti fjölbreytileikans eru orðin sem skilgreina vel fyrir hvað við viljum standa sem sveitarfélag og þar eru allir velkomnir.

Við viljum því skora á stjórnvöld, dómsmálaráðherra sem og barnamálaráðherra og alla þá sem að málinu koma að beita sér fyrir því að umrædd fjölskylda fái að vera hér áfram.“