Fjörheimar
Fjörheimar

Mannlíf

Nauðsynlegt er að fólk geti sótt sér menntun óháð bakgrunni eða efnahag
Páll Ketilsson
Páll Ketilsson skrifar
laugardaginn 6. júní 2020 kl. 07:09

Nauðsynlegt er að fólk geti sótt sér menntun óháð bakgrunni eða efnahag

sagði Kristján P. Ásmundsson, skólameistari, við útskrift á vorönn 2020

„Við aðstæður sem nú eru uppi, vaxandi atvinnuleysi sem er misskipt eftir atvinnugreinum og landshlutum og hálflamað athafnalíf er brýnt að verja auknu fé til menntunar eins og verið er að gera. Nauðsynlegt er að fólk geti sótt sér menntun óháð bakgrunni eða efnahag. Öll misskipting er skaðleg og getur leitt af sér fáfræði og skert lífsgæði. Við þurfum öflugt menntakerfi sem skapar jöfn tækifæri fyrir ungt fólk og veitir því tækifæri til að þroska hæfileika sína,“ sagði Kristján Pétur Ásmundsson, skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja, við útskrift á vorönn síðasta föstudag á sal FS.

Hér er ágrip úr ræðu skólameistara:

„Útskriftardagurinn er dagur gleðinnar og stoltsins af farsælum verklokum, dagur nýrra markmiða og nýrra væntinga. Það að hafa náð takmarki sínu og klárað þessa áskorun veitir ákveðna innri vellíðan. Öll þekkjum við hversu gaman er að sigrast á verðugri áskorun. Menn fá oft auka orku þegar þeir sjá fyrir endann á takmarkinu og innri gleðin þegar markinu er náð er ólýsanleg og ég vona að þið séuð að upplifa það í dag.

Þessi síðasta önn hefur svo sannarlega verið eftirminnileg og reynt á. Hún hófst á hefðbundinn hátt og fólk gerði áætlanir hvernig ljúka mætti prófum og ná þannig settu marki. Í einu vetfangi  var öllu umturnað og nemendur sem ætluðu sér að vera í hefðbundnu námi voru þess í stað komnir í fjarkennslu og öll samskipti við kennara orðin rafræn. Segja má að fjórða iðnbyltingin, svo kallaða, hafi skollið á fyrirvaralaust. Þessi breyting gerði ríkar kröfur bæði til kennara og nemenda. Nú þurfti að meta þekkingu og þjálfa færni og hæfni nemenda á annan hátt en áður. Þetta hvatti kennara og nemendur jafnframt til að prófa nýjungar og vera skapandi í lausnum.

Skólahúsnæðið stóð að mestu tómt en kennarar og nemendur sinntu kennslu og námi að heiman. Í þessu fólust samt ákveðin tækifæri. Þið urðuð að tileinka ykkur ný vinnubrögð, treysta meira á eigin getu og sýna meira sjálfstæði í vinnubrögðum til að sigrast á þessum áskorunum.

Þið sem hér eru stóðust þessa áskorun og eru að útskrifast. Því er ekki að leyna að þið hafið farið margs á mis á þessari síðustu önn ykkar, ekkert skemmtikvöld, engin dimmisjón svo þið fenguð ekki tækifæri til að kveðja samnemendur og starfsmenn eins og venja er og þið voruð búin að búa ykkur undir með kaupum á búningum.

Kennsluhættir eru í stöðugri þróun og skólastarfið hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. Við leggjum áherslu á að allir geta lært og viljum skapa ólíkum hópum tækifæri til náms. Meginatriðið er að hjálpa hverjum og einum að nýta hæfileika sína til hins ýtrasta svo árangur náist. Þær aðstæður sem sköpuðust á þessari önn urðu til þess að kennarar þurftu að breyta áherslum, tileinka sér ný vinnubrögð, nýja tækni og nýja siði til að mæta breyttum aðstæðum og að mínu mati tókst það vel.

Það er samheldinn og góður hópur starfsmanna hér við skólann sem hefur metnað fyrir hönd nemenda og vilja til að sækja stöðugt fram. Það er þessum góða starfsmannahópi að þakka hvað skólinn er í dag.

Ég vil nota tækifærið og þakka kennurum og öðru starfsfólki fyrir þeirra góða starf og umburðarlyndi, því án samstillts átaks hefði þetta ekki tekist. Því er samt ekki að leyna að svona fjarkennsla hentar ekki öllum og einhverjir nemendur helltust úr lestinni.

Hverjar verða mögulega afleiðingar kórónuveiru faraldursins?

Það er ánægjulegt að stjórnvöld séu að leggja aukið fjármagn í menntun. Fjölbrautaskóli Suðurnesja mun til að mynda bjóða upp á sumarskóla sem stendur þeim opinn sem vilja nýta sér það tækifæri til að afla sér meiri menntunar, flýta fyrir sér í námi og styrkja sig hvort heldur er til frekara náms eða til að auka getu sína og fjölhæfni í starfi.“

Sjáið ræðu Kristjáns í heild í myndskeiði hér.