Fiðlarinn á Þakinu
Fiðlarinn á Þakinu

Mannlíf

Að byggja upp öfluga starfsmenn
Marta Eiríksdóttir
Marta Eiríksdóttir skrifar
mánudaginn 29. júlí 2019 kl. 10:09

Að byggja upp öfluga starfsmenn

Starfsmenn íþróttamiðstöðva Suðurnesjabæjar hafa undanfarin fjögur ár tekið þátt í starfsþróunarverkefninu Samferða, þar sem megináhersla var lögð á að auka faglega færni og vellíðan á vinnustað. Verkefnið Samferða var afar fjölbreytt og meðal annars byggt upp af hefðbundum verklegum og bóklegum námskeiðum, æfingum og heimaverkefnum ásamt starfskynningarferðum innanlands og erlendis. Síðastliðin ár hefur hópurinn hannað, skipulagt og skrifað Húsbók, þar sem flest allir vinnuferlar eru skráðir og /eða myndaðir. Auk þessa unnu starfsmenn nokkur vönduð stutt kennslumyndbönd sem ætluð eru til að auka samræmingu, bæta gæði, efla öryggismál og einfalda nýliðaþjálfun. Þann þrettánda júní var komið að lokum þessa verkefnis og af því tilefni var boðið til málþings og útskriftar þar sem starfsfólkið kynnti verkefni undanfarinna ára. Víkurfréttir voru á staðnum og tóku nokkra tali sem verið hafa í þjálfun þeirri sem Hansína B. Einarsdóttir leiddi en hún starfar hjá starfsþróunarfyrirtækinu Skref fyrir skref, sem staðsett er í Suðurnesjabæ.


Hansína B. Einarsdóttir er umsjónaraðili Samferða verkefnisins:

Hvað gerum við vel, hvað getum við gert betur?

Skref fyrir skref ehf. hefur rúmlega 30 ára reynslu af hönnun, skipulagningu og framkvæmd starfsþróunarverkefna og rannsókna m.a. á sviði fullorðinsfræðslu, bæði hérlendis sem og erlendis. Fyrirtækið hefur tekið þátt í og stýrt stórum erlendum verkefnum á vegum Erasmus, Nord Plus og NORA og NATA. Samstarfsaðili í þessu verkefni var Hansína B. Einarsdóttir sem hefur verið búsett í Suðurnesjabæ undanfarin átta ár. „Við hjónin fluttum hingað í Suðurnesjabæ m.a. vegna nálægðar við Leifsstöð en starfsvettvangur okkar er bæði hér heima og erlendis. Héðan er stutt í flug og okkur líkar afar vel að búa hér suður frá. Fyrirtækið, Skref fyrir skref, er starfsþróunarfyrirtæki sem hefur starfað í rúmlega 35 ár og er í eigu okkar hjóna, mín og eiginmanns, Jóns Rafns Högnasonar. Spurt er hvað gerum við vel og hvernig getum við gert betur? Og hvernig má gera það enn frekar sýnilegt það sem við gerum vel. Námskeiðin og verkefnin okkar eru ávallt hönnuð innan frá og byggja á því sem er þegar að gerast, sérsniðið að stofnunum og fyrirtækjum. Í hverju fyrirtæki er ákveðin „fyrirtækjamenning“ og það er afar mikilvægt fyrir þann sem er að þjálfa starfsmenn að þekkja eitthvað til þessarar menningar. Þannig er hægt að hanna efni sem allir geta nýtt sér strax á eigin vinnustað auk þess sem flestir starfsmenn fara saman í gegnum efnið. Skemmtilegt dæmi um þessi vinnubrögð var þegar að ég þjálfaði skipstjóra Eimskips á sínum tíma en þá sigldi ég með þeim í nokkurn tíma, til þess að skilja störfin þeirra og síðan hvernig bæta mætti þekkingu þeirra og vinnuaðstæður til sjós. Verkefni okkar með Suðurnesjabæ er gott dæmi um starfsþróunarverkefni á vinnustað þar sem notast er við óhefðbundnar leiðir til þess að þjálfa fullorðið fólk með mismunandi bakgrunn og reynslu. Suðurnesjabær er annað sveitafélaga á Íslandi til þess að nýta sér samningsákvæði úr kjarasamingum frá 2015 þar sem mögulegt er að sérhanna 150 stunda nám fyrir starfsmenn. Í þessu samhengi hefur sveitarfélagið sýnt mikla framsýni og er því til fyrirmyndar. Fyrirtæki okkar notar óhefðbundnar leiðir til þess að efla starfsfólk vinnustaða og fagmennsku,“ segir Hansína sem hefur mikla reynslu á þessu sviði og menntun sem hefur nýst henni vel til þess að reka þetta framsækna fyrirtæki Skref fyrir skref.


Jón Hjálmarsson, forstöðumaður íþróttamiðstöðva í Suðurnesjabæ:

Vildi efla starfsfólk sitt

„Þessi þjálfun hófst árið 2016 og kemur í kjölfar áfalla sem urðu á stuttum tíma hjá okkur. Vegna þess óöryggis sem áföllin sköpuðu innan hópsins vildi ég gera eitthvað til að styrkja starfsfólkið sem starfar í íþróttamiðstöðvum bæjarins en við byrjuðum fyrst í Sandgerði með þetta verkefni og seinna bættist við starfsfólkið í Garðinum þegar við sáum hvað verkefnið var öflugt og gott. Í upphafi fór ég og ræddi við Sigrúnu bæjarstjóra og bað hana að finna aðila með verkefni sem gæti styrkt hópinn, liðsheildina. Hún benti mér á Hansínu B. Einarsdóttur, sem rekur starfsþróunarfyrirtækið Skref fyrir skref. Við fréttum að Íþróttamiðstöðin í Mosfellsbæ hafði farið í gegnum þessa þjálfun með þessu sama fyrirtæki með góðum árangri og sóttum um fjárveitingu hjá bænum fyrir þessu og fengum. Það varð úr að bærinn styrkti verkefnið Samferða í þessi ár sem í dag er að skila sér með útskrift nemendanna, starfsfólks íþróttamiðstöðva í Suðurnesjabæ. Við erum öll mjög ánægð en við erum með langa vinnudaga og þess vegna teygðist á þessu verkefni með okkur í fjögur ár. Við vildum ekki að þetta nám myndi bitna á þjónustu miðstöðvanna. Við byrjuðum Sandgerðismegin og af því að ég sá að þetta var að skila árangri og við vorum að auka fagþekkingu og öryggi í starfi, þá vildi ég að allir fengju þessa starfsþjálfun. Þetta verkefni er starfstengt nám sem skilar sér í meiri vellíðan starfsfólks. Í gegnum vinnuferlið þá fórum við út í að búa til Húsbók sem er eins konar vegvísir sem samræmir starfið, að allir séu að gera eins og taka eins á reglum íþróttamiðstöðvanna. Nefni sem dæmi hvernig við þrífum klefana, að allir geri það eins en því er lýst nákvæmlega í Húsbókinni. Þegar við vorum komin lengra í verkefninu þá fórum við að búa til myndbönd um til dæmis klórprufur. Allar hreinlætiskröfur eru mjög strangar og því mikilvægt að fólk geri eins. Þessi Húsbók gagnast mjög vel þegar nýir starfsmenn byrja hjá okkur en í bókinni er starfslýsing mjög skýr. Síðasta verkefni okkar var að stofna áfallateymi í sitthvorri íþróttamiðstöðinni með samræmdum verkferlum. Þá erum við búin að skilgreina hvernig við tökum á svona málum ef þau koma upp. Það má geta þess að við höfum unnið náið með grunnskólunum í þessu verkefni. Þetta hristir fólk saman. Við höldum að við séum annað sveitarfélagið sem klárum þetta nám. Okkur hefur líkað mjög vel og erum búin að græða helling á þessu verkefni. Ég mæli hiklaust með þessu við önnur sveitarfélög.“

Einar Karl Vilhjálmsson, vaktstjóri Íþróttamiðstöðvarinnar í Garði:

Meira sjálfstraust og meiri virðing fyrir starfinu


„Ég hef verið með í þessu verkefni í fjögur ár og hef verið opinn fyrir verkefninu frá upphafi. Mér fannst strax þetta Samferða verkefni efla með mér sjálfstraust og virðingu fyrir starfinu og vinnustaðnum. Það er mikilvægt að allir gestir okkar fái sama viðmót í afgreiðslunni, sama hver er á vakt. Þetta vorum við að samræma og efla í fari hópsins. Ég er stoltari og öruggari starfsmaður en starf í íþróttamiðstöð er ábyrgðarmikið starf og stundum er um líf að tefla ef eitthvað kemur upp á. Sumir halda að þetta starf gangi út á það að sitja og gera ekki neitt, er dálítið stimplað svoleiðis en það er öðru nær. Þetta er mjög faglegt starf. Við erum ekki að röfla yfir engu þegar við biðjum til dæmis sundlaugargesti að virða öryggisreglurnar. Við erum stundum að sporna við hættulegum slysum, því það þarf ekki mikið að fara úrskeiðis, til dæmis í vatninu, mannslíf er í húfi á hverri vakt. Starfsfólk þarf ávallt að vera viðbúið og fylgjast vel með því sem er að gerast. Við förum öll á skyndihjálparnámskeið og í sundpróf á hverju ári sem er sérhæft fyrir sundstaði. Við verðum einnig að vera í góðu standi til þess að geta brugðist fljótt og vel við ef það verður slys. Þessar verklagsreglur vorum við að skerpa í náminu og efla fagþekkingu í starfi okkar. Ég var mjög ánægður með þetta nám og allt fólkið mitt. Hansína stóð sig frábærlega, hún gerði þetta mjög áhugavert og fjölbreytt í alla staði. Hún var með nútímalega kennsluhætti og frábært nám.“

Ólöf Ólafsdóttir, vaktstjóri Íþróttamiðstöðvarinnar í Sandgerði: 

Mjög skemmtilegt og fræðandi

„Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og fræðandi finnst mér. Persónulega finnst mér sjálfstraust mitt hafa aukist frá fyrsta degi þegar við byrjuðum í náminu og einnig fagmennska í starfi. Þetta hefur verið hópefli í leiðinni fyrir okkur starfsfólkið. Námsferðirnar voru frábærar bæði hér innanlands og utan þegar við vorum að skoða sundlaugar til dæmis og hvernig aðrir gera. Í þessum skoðunarferðum sáum við hvað við gætum gert betur og hvað við vildum ekki gera, því þá vorum við að gera betur en aðrir. Þegar við komum heim úr þessum skoðunarferðum þá uppveðraðist maður allur og vildi prófa nýjar hugmyndir á vinnustaðnum okkar, eitthvað sem hafði reynst vel annars staðar. Þessi fjögur ár í verkefninu hafa haft svo góð áhrif á vinnuandann hjá okkur og er búið að slípa mig til sem starfsmann og manneskju í leiðinni. Maður fer að spá í margt, til dæmis hvernig viðmót við sýnum gestum okkar, hvernig við tölum við börnin sem koma til okkar og aðra. Hvað það skiptir máli að vera kurteis og almennilegur við alla. Við höfum áður verið í samstarfi með grunnskólanum vegna skólastefnu þeirra sem nefnist Uppeldi til ábyrgðar og þetta Samferða verkefni tónar vel við þær hugmyndir.“

Ljósmyndastofa Oddgeirs
Ljósmyndastofa Oddgeirs