RVK Asian
RVK Asian

Fréttir

Góður hagnaður hjá bæjarsjóði Reykjanesbæjar
Frá fundi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar í Hljómahöll í haust.
Miðvikudagur 20. nóvember 2019 kl. 17:34

Góður hagnaður hjá bæjarsjóði Reykjanesbæjar

Lækkun á fasteignagjöldum í heild nemur um 300 milljónum króna

Í fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir tæplega hálfs milljarðs tekjuafgangi bæjarsjóðs en 909 milljónum króna hagnaði þegar hagnaður samstæðu er talinn með en þar eru stórar stofnanir eins og HS Veitur og Reykjaneshöfn. Gert er ráð fyrir að tekjur bæjarsjóðs verði 16,7 milljarðar króna árið 2020. Gjöld verða samkvæmt áætlun tæpir 15 milljarðar. Gert er ráð fyrir að rekstur Reykjanesbæjar skili að lágmarki 11,8% framlegð fyrir fjármagnsliði og fjárfestingar á næsta ári og er gert ráð fyrir þeirri framlegð í áætlun. Þetta kemur fram í bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar á fundi hennar á þriðjudag. 

Á fundinum var einnig lögð fram fjárhagsáætlun til ársins 2023 en þriggja ára áætlun er í samræmi við gildandi aðlögunaráætlun og  samkomulags við Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga.

Hækkun útgjalda á milli ára eru áætluð um 4% en gert er ráð fyrir verulegri aukningu til fræðslumála eða um 8%, til að mæta mikilli fjölgun íbúa, ásamt því að fyrsti áfangi Stapaskóla verður tekinn í notkun haustið 2020. Útgjöld til fræðslumála nema rúmum helmingi af tekjum sveitarsjóðs.

Þá er einnig ráðgert að koma fyrir gervigrasvelli vestan Reykjaneshallar ef heimild fæst frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga en sú aðgerð er utan núverandi fjárfestingarheimildar. Áætlaðar fjárfestingar vegna Stapaskóla nema um 2 milljörðum króna. 

Gjaldskrá mun ekki hækka umfram þau 2,5% sem gefin voru fyrirheit um í gildandi kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. 

Einnig er ráðgerð veruleg lækkun álagningarstofns fasteignaskatts og fráveitugjalda. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,36% í 0,32% sem er um 11% lækkun. Fráveitugjald lækkar úr 0,15% í 0,10% sem er 33% lækkun. Þessu til viðbótar verður  afsláttur af fasteignaskatti eldri íbúa endurskoðaður miðað við hækkun verðlags. 

Lækkunin í heild nemur því um 300 milljónum króna miðað við núgildandi álagningarstofn. 

Þrátt fyrir að verulega reyni á bæjarrsjóð vegna mikillar fólksfjölgunnar er gert ráð fyrir að verja talsverðum fjármunum í ýmis umbótamál á næsta ári sem koma mun íbúum til góða. Má þar nefna að hvatagreiðslur verða hækkaðar úr kr. 28.000 í kr. 35.000. 

Gerðir verða styrktarsamningar við íþróttafélögin Keflvík og Njarðvík á næsta ári, auk þess sem afreksstyrkir vegna ungmenna sem valin hafa verið í landslið munu hækka. Ókeypis verður í sund fyrir börn yngri en 18 ára og gert er ráð fyrir afslætti á skólamáltíðum fyrir barnmargar fjölskyldur. 

Við gerð fjárhagsáætlunar er verið að áætla tekjur og gjöld. Margt af því sem þar kemur fram eru útgjöld vegna lögbundinna verkefna en einnig vegna annarra verkefna sem sveitarfélagið er að sinna og þykja bæði eðlileg og sjálfsögð. Þá getur bæjarstjórn á hverjum tíma sett mark sitt á hana til þess að koma stefnumálum sínum á framfæri. 

Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hefur í málefnasamningi lagt áherslu á tiltekin atriði og kemur það m.a. fram í þessari fjárhagsáætlun. 

Markmiðið er að gera Reykjanesbæ fjárhagslega sjálfbæran, án þess að íbúum sé íþyngt umfram íbúa annara sveitarfélaga. 

Þá leggur núverandi meirihluti áherslu á að styðja við og styrkja íbúa sveitarfélagsins eins og kostur er, að fjármunum sé forgangsraðað í ýmis fjölskyldu- og velferðarmál sem munu gera Reykjanebæ að eftirsóknarverðum stað til að búa á.

Ellefu markmið til 2030

Í nýsamþykktri stefnumótun Reykjanesbæjar 2020-2030 eru skilgreind 11 markmið og verkefni sem vinna á að á næstu 2 árum. Gert er ráð fyrir að unnið verði að þeim markmiðum á eftirfarandi hátt á næsta ári: 

1. Bæta almenningssamgöngur með skilvirkara leiðarkerfi og aukinni tíðni. Kerfið nýtist fyrir íbúa í leik og starfi. Sérstaklega verði horft til þess að kerfið nýtist ungu fólki til að efla þátttöku barna í íþróttum og auka vellíðan þeirra.

Gert er ráð fyrir að endurskoðað leiðarkerfi verði innleitt á fyrri hluta árs 2020 þ.e. leiðum breytt og bætt við kvöld og helgarakstri. Leið 1 og 2 verða sameinaðar og Ásbrú og Hafnir með sérleið.

2. Hvatagreiðslur hækki og verði sambærilegar og hjá öðrum stærri sveitarfélögum landsins, þannig verði hvatt til aukinnar þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi barna.

Hvatagreiðslur hækka úr kr. 28.000 í kr. 35.000.

3. Samþætta skólastarf barna í 1.- 4. bekk við íþróttir og tómstundir til að auðvelda börnum og foreldrum lífið. Börnin ljúki almennt skóla-, íþrótta- og tómstundastarfi fyrir 

kl. 17.00 á daginn. Unnið að undirbúningi.

4. Áfram verður unnið að uppbyggingu íþróttamannvirkja í góðri samvinnu við íþróttafélög.

Ef heimild fæst frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga verður lagður nýr gervigrasvöllur vestan Reykjaneshallar.

5. Opna ungbarnadeildir frá 18 mánaða aldri í a.m.k. tveimur leikskólum fyrir haustið 2021. Unnið að undirbúningi.

6. Styrkja fjölþætta heilsueflingu 65+ enn frekar til að fleiri íbúar taki þátt. Verkefni áfram styrkt með framlagi úr bæjarsjóði.

7. Uppbygging leiksvæða, hreystivalla, grænna svæða og göngustíga til að auka aðgengi íbúa að aðstöðu til útiveru.

Gert er ráð fyrir þessu í framkvæmdaáætlun.

8. Lækkun fasteignaskatta til þess að bjóða fyrirtækjum og einstaklingum upp á starfsumhverfi sem stenst allan samanburð.

Gert ráð fyrir að álagning fasteignaskatts á A-stofn íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,36% af fasteignarmati eignar í 0,32% og á C-stofn atvinnuhúsnæðis úr 1,65% af fasteignarmati eignar í 1,60%.

9. Auka þátttöku barna og ungmenna innflytjenda í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.

Unnið í samráði við íþrótta- og tómstundafélög.

10. Hvatt verði til virkra samskipta milli ólíkra hópa m.a. með því að halda þjóðhátíðardag Pólverja hátíðlegan

Unnið verður áfram með sama hætti og áður. Fyrsta hátíðin var haldin í Bókasafni Reykjanesbæjar 2018 og í ár var hún haldin á Nesvöllum. Vegna mikillar þátttöku verður hátíðin að öllum líkindum í Stapanum, Hljómahöll 2020. 

11. Öll málaleitan íbúa sem má leysa í fyrstu snertingu verði leyst í fyrstu snertingu með öflugri ferlum og aukinni rafrænni þjónustu.

Stefnt að ráðningu "breytingarstjóra rafrænnar þjónustu" sem fær m.a. það verkefni að þróa þennan þátt starfseminnar.