Omnis
Omnis

Aðsent

Gylliboð?
Laugardagur 23. nóvember 2019 kl. 07:58

Gylliboð?

Forsíðufrétt Víkurfrétta í síðastliðinni viku bar yfirskriftina: „GYLLIBOÐ TIL BÆJARBÚA ÞJÓNA ENGUM TILGANGI“. Til þess að halda til haga málflutningi okkar sjálfstæðismanna viljum við ítreka eftirfarandi punkta sem allir komu fram í umræðum um okkar tillögu á síðasta bæjarstjórnarfundi:

 1. Fasteignaskattar reiknast út frá fasteignamati.

 2. Í ár hækkar matið mest í Reykjanesbæ eða um 37,7%.

 3. Fasteignagjald samanstendur af fasteignaskatti, lóðarleigu, fráveitugjaldi, vatnsgjaldi og sorpgjaldi.

 4. Gjöldin hafa verið hæst í Reykjanesbæ þrjú ár í röð.

 5. Fasteignamat á Akureyri er hærra en í Reykjanesbæ samt eru gjöldin þar mun lægri.

 6. Gjöldin í Grindavík eru 57% af gjöldunum hjá okkur.

 7. Meirihlutinn í Reykjanesbæ lækkaði álagningarprósentuna á síðasta ári eftir eftirfylgni sjálfstæðismanna í bæjarstjórn. Það var gott skref en betur má ef duga skal.

 8. Tekjur bæjarins á næsta ári eru áætlaðar rúmir fimmtán milljarðar.

 9. Tillögur okkar eru hógværar og nema um 0,7% af heildartekjum og þarft skref til að mæta gríðarlegri hækkun fasteignamats.

 10. Hin svokölluðu Magma-bréf færa bænum rúma 4 milljarða sem ekki var gert ráð fyrir.

 11. Reykjanesbær er því að fara aftur undir 150 prósenta skuldaviðmið mun fyrr en áætlað var.

 12. Stjórnskipulagsbreytingar meirihlutans sem við höfum gagnrýnt mjög eru bæði kostnaðarsamar, illa útfærðar og til þess fallnar að auka báknið.

 13. Fasteignaskattur er íþyngjandi kostnaðarauki fyrir almenning og fyrirtæki og kemur niður á samkeppnishæfni sveitarfélagsins.

Það er mjög einkennilegt að ráðast í stjórnskipulagsbreytingar upp á vel á annað hundrað milljónir króna, byggja einn dýrasta grunnskóla landsins upp á rúma 4 milljarða króna og setja 250 milljónir í heita potta og rennibraut en á sama tíma kalla tillögu um 100 milljón króna lækkun á tekjum frá fasteignasköttum gylliboð. Tekjur til Reykjanesbæjar af fasteignasköttum eru að hækka enn og aftur upp í 1.800 milljónir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og hafa vaxið um 53% frá 2015 eða um 630 milljónir króna. Bæjarbúar hafa aldeilis fundið fyrir því og ítrekað kallað eftir aðgerðum. Sjálfstæðismenn lögðu því fram tillögu um 100 milljón króna lækkun í fjárhagsramma skatttekna í drögum að fjárhagsáætlun fyrir 2020. GYLLIBOÐ?

Ríkharður Ibsen,
varabæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.