Blik í auga
Blik í auga

Aðsent

Blásum til sóknar með nýsköpun!
Föstudagur 4. september 2020 kl. 20:39

Blásum til sóknar með nýsköpun!

Alvarlegt ástand blasir við á atvinnumarkaði á Reykjanesinu. Næstu vikur og mánuðir verða án efa erfiðir fyrir fjölmargar fjölskyldur og fyrirtæki á Suðurnesjum. Við erum enn og aftur í þeirri stöðu að vera of háð einni atvinnugrein og þegar fjarar undan ferðaþjónustunni blasir við algjört hrun. Í aðdraganda síðustu bæjarstjórnarkosninga ritaði ég grein þar sem ég lýsti þeirri skoðun minni að forgangsverkefni sveitarstjórnarmanna í Reykjanesbæ væri að skapa aðstæður fyrir fjölbreytt og öflugt atvinnulíf sem forsenda velferðar og lífsgæða. Við stöndum á tímamótum og á þessum tímamótum þurfum við á öflugri nýsköpun að halda í atvinnulífinu til að bregðast við þessum ytri aðstæðum.

Það er ljóst að við höfum sofið á verðinum og nú skiptir sköpum að við tökum höndum saman og fjölgum tækifærunum, ýtum undir hugvit og tækniþróun við framleiðslu á dýrmætum afurðum en styðjum jafnframt við fyrirtæki á svæðinu sem geta blásið til sóknar.

Ein af okkar mestu samfélagslegu áskorunum eru loftslagsmálin og þar á Ísland að vera í fararbroddi á heimsvísu. Á dögunum barst bæjaryfirvöldum beiðni frá Carbfix, dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, beiðni um aðstöðu til jarðfræðirannsókna og kolefnisförgunartilrauna í nágrenni Helguvíkur. Fyrirtækið hefur í samstarfi við vísindafólk frá Háskóla Íslands og erlendis, unnið að þróun kolefnisförgunaraðferðum þar sem koldíoxíði er dælt niður í jarðlög á miklum þrýstingi og þá tekur við náttúrulegt ferli, þar sem koldíoxíði er umbreytt í steintegundina silfurberg. Helguvík er einn af ákjósanlegustu stöðum sem völ er á til þessara rannsókna vegna góðra jarðfræðilegra skilyrða og þar er gnógt af jarðsjó. Auk þess sem góð hafnaraðstaða er í Helguvík sem opnar möguleikann á innflutningi koldíoxíðs til niðurdælingar í framtíðinni.

Þessi áhugi CarbFix á að nýta jarðsjó þann er finnst í Helguvík opnar augun fyrir öðrum möguleikum í Helguvík. Jarðsjór kann að vera nýtilegur til fiskeldis á landi og með bættri þekkingu, aukinni tækni og nýsköpun er hægt að búa afurðir sem flestar þjóðir heims sækjast í. Þörungaræktun úr affalsvatni frá laxeldi er áhugverður kostur sem sameinar umhverfisvæna lausn við hreinsun á affalsvatni og tækifæri í afurðasköpun. Í Helguvík eru vannýtt tækifæri eins og í öllum öðrum geirum. Leiðir til að skapa hér atvinnu með nýjum lausnum í baráttunni gegn loftslagsvánni verða enn mikilvægari á komandi árum.

Við þurfum að opna augun fyrir þeim atvinnumöguleikum til að treysta samkeppnishæfni atvinnulífsins. Leiðir til að skapa hér atvinnu með nýjum lausnum í baráttunni gegn loftslagsvánni verða enn mikilvægari á komandi árum. Orkufrekur iðnaður kallar á nýjar lausnir til að draga úr mengun, sjálfbærari matvælaframleiðsla verður ofarlega á baugi og nýjar lausnir í heilbrigðisgeiranum geta mögulega leyst mikið af vanda okkar Suðurnesjamanna.

Á sama tíma hefur aldrei verið jafn mikilvægt að hið opinbera og sveitarfélögin styðji af öllum mætti við kröftug og framsækin fyrirtæki og einstaklinga sem hyggjast blása til sóknar og fjárfesta í atvinnusköpun. Skipasmíðastöð Njarðvíkur hefur kynnt áform um uppbyggingu skipaþjónustuklasa í Njarðvíkurhöfn. Í því felst uppbygging upptökumannvirkis á svæðinu og bygging yfirbyggðar þurrkvíar sem mun umbylta viðgerðar og viðhaldsaðstöðu stærri skipa. Verkefnið getur skapað fjölda varanlegra og afleiddra starfa.

Stuðningur ríkisins við verkefnið við byggingu sjóvarnargarðs í Njarðvíkurhöfn er nauðsynlegur eigi verkefnið að ná brautargengi. Opinbert fjármagn er nauðsynlegt og því þarf samstillt átak þingmanna kjördæmisins, ráðuneyta og stofnana til að tryggja að framkvæmdin verði að veruleika. Við verðum að draga lærdóm af þessum fordæmalausu ástandi sem skapaðist í Covid og treysta aðrar stoðir atvinnulífsins.

Nú er mikilvægt að við hér á Suðurnesjum leitum allra leiða í samstarfi við einstaklinga og fyrirtæki til að efla auðlindasköpun á svæðinu. Leiðir til að skapa hér atvinnu í vistvænu, hugdjörfu og öflugu samfélagi. Tækifærin eru til staðar á svæðinu en nú liggur á að við virkjum mannauðinn sem er dýrmætasta auðlind hvers samfélags.

Hanna Björg Konráðsdóttir,
varabæjarfulltrúi og
varaformaður stjórnar
Reykjaneshafnar.