Samfylkingin í Grindavík hefur tekið afstöðu gagnvart fyrningarleið

Hið nýja stjórnmálaafl í Grindavík, G-listinn, sendi í gær frá sér fréttatilkynningu þar sem að þeir undra sig á afstöðuleysi annarra flokka í bænum gagnvart fyrningarleiðinni svonefndu. Þessi tilkynning þeirra er að mörgu leyti góð og gild en er engu að síður það fyrsta sem kemur frá þeim herbúðum um þetta stóra hagsmunamál okkar Grindvíkinga. Kannski að þeir hafi kveikt á perunni varðandi þessi mál eftir mjög upplýsandi fundi með útgerðarmönnum á undanförnum dögum. Við Samfylkingarfólk í Grindavík höfum aldrei farið leynt með það að við höfnum þessari leið og teljum hana algert feigðarflan. Við sem erum í fararbroddi fyrir framboðslistann í komandi sveitarstjórnarkosingum höfum hafnað henni bæði í ræðu og í riti. Við teljum að með henni sé vegið mjög alvarlega að þeim góðu fyrirtækjum sem hér eru rekin og hafa haldið uppi atvinnustiginu áratugum saman.


Þann 6. maí á síðasta ári komu útgerðarmenn í Grindavík til fundar við bæjaryfirvöld og lýstu yfir þungum áhyggjum af fiskveiðistefnu stjórnvalda vegna fyrningarleiðar. Bæjarstjórn mætti öll á fund bæjarráðs og þakkaði útgerðarmönnum fyrir mjög upplýsandi umræður um málefnið. Á þessum fundi var eftirfarandi ályktun bókuð og samþykkt af öllum bæjarstjórnarmönnum:


,,Bæjaryfirvöld í Grindavík eru sammála um að fyrningarleiðin sé ekki ásættanleg fyrir byggðina og hafna því harðlega að hún verði farin núna. Bæjarbúar í Grindavík hafa alltaf verið sammála um að sjávarútvegur sé lífæðin og grundvallaratvinnugrein byggðarinnar. Grindvíkingar hafa oftar en einu sinni verið settir í óvissu vegna umræðu innan stjórnmálaflokka um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Mikilvægt er að skapa ró um sjávarútveg og fiskvinnslu þannig að horfa megi til lengri tíma. Í Grindavík hafa menn lagt sig alla fram um að skapa atvinnu og halda fyrirtækjum gangandi. Það á að vera keppikefli allra að byggja áfram á grunnstoðum sjávarútvegsins. Fiskveiðar og vinnsla hafa verið okkar haldreipi í gegnum tíðina, eins og hefur sýnt sig best í verstu kreppu sem riðið hefur yfir þjóðina. Þess vegna ber að halda kvóta í heimabyggð og sækja fram á við, hvað sem á dynur. Sterk fyrirtæki í Grindavík gagnast öðrum sveitarfélögum, eins og hefur sýnt sig.


Atvinnulífið í Grindavík er með því besta sem gerist á landinu í dag. Bæjaryfirvöld standa umfram allt vörð um hagsmuni bæjarbúa og vara við því að hrykkt verði í þeim styrkum stoðum atvinnulífsins sem sjávarútvegurinn er."


Í okkar huga er þessi ályktun góð og gild og ekkert hefur breyst sem hefur fengið okkur til að skipta um skoðun hvað þetta mikla hagsmunamál okkar Grindvíkinga varðar nema síður sé. Við viljum einnig benda á þá staðreynd að Grindavíkurbær eitt bæjarfélaga á Íslandi hefur markað sér auðlindastefnu og það er eitthvað sem allir sem ætla að koma að stjórnun bæjarins í framtíðinni ættu að kynna sér. Auðlindastefnan er mjög mikilvægur áfangi sem við Grindvíkingar höfum náð. Stefnan felur í sér að við nýtum á skynsamlegan og ábyrgan hátt auðlindirnar í víðasta skilningi þess orðs í umhverfi Grindavíkur. Stöðugt þarf að leggja mat á það hvernig við nýtum þær með sem mestum ávinningi fyrir okkur jafnt sem komandi kynslóðir. Ríkisstjórn Íslands og landsmenn skilja vonandi að þrátt fyrir einhverja óánægju með kvótakerfið þá er alls ekki rétti tíminn að hrófla við þessu kerfi sem útgerðin hefur aðlagað sig að síðustu ár.


Hjarta sjávarútvegsins slær ört í Grindavík, við samþykkjum ekki að skorið verði á slagæð þessara atvinnugreinar. Fyrirtæki eins og Einhamar, Gjögur, Stakkavík, Vísir og Þorbjörn, Þróttur og mörg smærri fyrirtæki í Grindavík eru gríðarlega vel rekin. Fyrirtæki sem Grindvíkingar eru stoltir af. Innan þessara fyrirtækja eru einstaklingar með víðtæka sérfræðiþekkingu og margra áratuga reynslu sem spannar allt atvinnusvið útvegsins frá veiðafæragerð, veiðum og vinnslu að markaðsmálum. Íslendingar verða átta sig á að um er að ræða undirstöðu atvinnugrein landsins sem við eigum svo mikið undir. Við hljótum að geta náð sátt um fiskveiðistjórnina á heildstæðan og skynsamlegan hátt þegar það þjónar hagsmunum samfélagsins best.


Lifið heil frambjóðendur Samfylkingarinnar í Grindavík.